Verzekeren header

Assurantiekantoren

Sibbing Verzekeren werkt nauw samen met Sibbing Adviesgroep B.V.

Sibbing Adviesgroep B.V. biedt onder meer onze verzekeringsproducten aan, maar maken ook gebruik van producten van andere verzekeraars. En heeft ervoor gekozen om hun advies op basis van ongebonden selectieve bemiddeling voor u uit te voeren.

Beleid ter voorkoming van conflicterende belangen

Wij oefenen het volmachtbedrijf en onze functie als tussenpersoon in afzonderlijke rechtspersonen uit. Het kan echter voorkomen dat er een conflicterende situatie ontstaat tussen onze rol als gevolmachtigd agent en onze rol als provinciaal agent. Wij hebben hiervoor het navolgende beleid geformuleerd.

  • De feitelijk leider van het volmachtbedrijf is eindverantwoordelijk voor het volmachtbeleid;
  • Indien de gehanteerde procedures, werkinstructies en kwaliteitsdocumenten geen duidelijkheid geven over hoe in een bepaalde situatie (met betrekking tot de verleende volmachten) gehandeld dient te worden, beslist de feitelijk leider van het volmachtbedrijf;
  • Beslissingen om af te wijken van de genoemde procedures, instructies en overige documenten worden genomen:
    • Binnen de bevoegdheden van de verleende volmachten na schriftelijke toestemming van de feitelijk leider van het volmachtbedrijf;
    • In afwijking van de bevoegdheden van de verleende volmachten met schriftelijke toestemming van de feitelijk leider van het volmachtbedrijf en van de volmachtgever.
  • Indien er bij een schade gediscussieerd wordt over de schuldvraag en er zijn twee of meer van onze (volmacht)verzekerden bij betrokken, dan wordt de schaderegeling geheel of gedeeltelijk uit handen gegeven aan één van de betrokken verzekeraars/volmachtgevers.