Over ons

Over ons

Wij treden op als gevolmachtigd agent voor een aantal verzekeringsmaatschappijen.

Als volmachtbedrijf zijn wij een snelle schakel tussen de assurantietussenpersoon en verzekeringsmaatschappijen. U kunt bij ons terecht voor diverse verzekeringen tevens bieden wij de uitgebreide mogelijkheden van de verzekeringsmaatschappijen.

Meer informatie over deze samenwerking kunt u lezen in onze volmachtbrochure.Privacy statement

Wij respecteren uw privacy en doen er alles aan om deze te beschermen. In onze Privacy statement leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.Vertrouwen

Vertrouwen is een van de uitgangspunten van Sibbing Verzekeren (handelsnaam van SWA Assuradeuren Veenendaal B.V.) Vertrouwen is essentieel bij het bieden van zekerheid. Uit diverse onderzoeken blijkt echter dat een kleine groep klanten dit vertrouwen misbruikt door fraude te plegen. Tegelijkertijd blijkt uit dezelfde onderzoeken dat klanten van mening zijn dat verzekeringsfraude harder moet worden aangepakt.

Klik hier om meer te lezen over ons Fraudebeleid.Betalingsachterstand

Klik hier om meer te lezen over onze beleid bij een betalingsachterstand.Beloningsbeleid

Als onderneming zijn wij erop gericht om langdurig de belangen van onze verzekerden integer en beheerst te waarborgen. Het hebben van goed gekwalificeerd personeel is daarvoor van belang.

Ons beloningsbeleid is hierop afgestemd. Dit beleid is in eerste instantie gericht op het stimuleren, aantrekken en behouden van goed gekwalificeerde medewerkers. Onze medewerkers ontvangen geen extra beloning die gerelateerd is aan soort of het aantal verzekeringen dat bij ons wordt ondergebracht.

De hoogte van de beloning van sommige van onze medewerkers is voor een gedeelte variabel. De hoogte van het variabele deel van de beloning is nooit een reden om een bepaalde hoeveelheid of een bepaald soort financieel product te adviseren.

Ons beloningsbeleid wordt jaarlijks in zijn geheel geëvalueerd.


 

Klokkenluidersregeling

Het open met elkaar in gesprek gaan over onze werkwijze en gedrag vinden wij een wezenlijk onderdeel van ons bedrijf.

Wilt u een (dreigende) schending van onze gedragscode, interne procedures of toepasselijke wetgeving rapporteren? Of vermoedt u dat hier sprake van kan zijn? Laat het ons weten!

  1. Bespreek dit met de leidinggevende.
  2. U kunt rechtstreeks melding doen bij Gerard van Engelenburg. Hij vervult de rol van meldpunt en opvolger. Op het e-mailadres sibbingklokkenluider@gmail.com is hij rechtstreeks en vertrouwelijk bereikbaar.

Wij nemen alle meldingen serieus en zullen deze op een eerlijke, vertrouwelijke en onafhankelijke wijze onderzoeken volgens onze onderzoeksprocedure. Omdat anonieme meldingen moeilijker te onderzoeken zijn, vinden we het fijn als u uw contactgegevens wilt doorgeven. Wij zullen geen maatregelen nemen tegen een persoon of organisatie die een vraag of melding heeft ingediend. Daarnaast kunt u contact opnemen met het Huis: Huis voor klokkenluiders voor advies of voor het melden van een misstand of eventuele benadeling als gevolg van zo’n melding.

De volledige klokkenluidersprocedure kunt u hier terugvinden.

Klachtenprocedure

Wij doen onze uiterste beste om u zo goed mogelijk van dienst te zijn en onze dienstverlening aan uw verwachtingen te laten voldoen. In het geval u niet tevreden bent over onze dienstverlening kunt u een klacht bij ons indienen. Alle klachten worden behandeld volgens onze klachtenprocedure.

Cards - Verzekeren