Klachtenprocedure + belonen + maak een afspraak

Betalingsachterstand op uw verzekeringen bij ons?

Als u de premie niet betaalt, stopt de dekking van uw verzekering. In de herinneringsbrief staat welke datum voor u van toepassing is. De dekking vervalt dan met terugwerkende kracht. U kunt dus geen claims indienen vanaf het moment dat de premie bij ons binnen had moeten zijn.

Het kan gebeuren dat u niet genoeg saldo op uw rekening heeft staan. Dan lukt het ons niet om uw premie te incasseren. U kunt ook een keer vergeten uw premie over te maken. In beide gevallen hebt u een betalingsachterstand. Wij sturen u dan een betalingsherinnering.

Wat kunt u doen bij een betalingsachterstand?

 

  • Kunt u niet meteen betalen? Neem dan even contact met ons op. Dat kan op werkdagen van 8.30 tot 17.15 uur op 0318 544 044.
  • Heeft u zorgen over uw financiën of heeft u schulden? Al veel mensen met schuldzorgen werden geholpen met gepast advies via geldfit.nl. Doe via geldfit.nl een gratis online test en krijg advies op maat.

Wat gebeurt er als u een betalingsachterstand hebt?

Reageert u niet op onze betalingsherinneringen? Dan loopt uw betalingsachterstand op en bent u na 30 dagen niet meer verzekerd.

U kunt misschien een betalingsregeling treffen

Lukt het u niet om uw premieachterstand in één keer te betalen? Dan kunt u misschien een betalingsregeling met ons treffen. Samen met u stellen wij een betalingsregeling vast. Wij moeten de premie dan wel kunnen incasseren van uw rekening. Als dat niet lukt, vervalt de regeling.

Als uw motorrijtuig onverzekerd is, bent u strafbaar

De Dienst voor het Wegverkeer (RDW) onderzoekt regelmatig of alle geregistreerde motorrijtuigen zijn verzekerd. Is uw motorrijtuig niet verzekerd? Dan krijg je van RDW een boete van honderden euro’s. U bent namelijk wettelijk verplicht uw motorrijtuig te verzekeren.

Wanneer heeft u weer dekking?

U heeft betaald. Wanneer bent u weer verzekerd? U bent weer verzekerd vanaf de dag nadat wij uw achterstallige premie hebben ontvangen. Dit geldt ook voor uw motorrijtuigenverzekering.

Wilt u voortaan via automatische incasso betalen?

Met een automatische incasso verkleint u het risico dat u een premiebetaling mist. Heeft u een machtiging afgegeven maar bent u het niet eens met een afschrijving dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Zo stelt u een automatische incasso in

Geef dit bij voorkeur schriftelijk door via info@sibbing.nl. Wilt u daarbij aangeven dat u voortaan per automatische incasso wilt betalen. Vermeld in uw mail uw volledige naam, adresgegevens, uw rekeningnummer en de polisnummers waarvoor u de automatische incasso wilt regelen. U ontvangt van ons een machtigingsformulier.