Klachtenprocedure + belonen + maak een afspraak

Fraudebeleid

Vertrouwen is een van de uitgangspunten van Sibbing Verzekeren (handelsnaam van SWA Assuradeuren Veenendaal B.V.) Vertrouwen is essentieel bij het bieden van zekerheid. Uit diverse onderzoeken blijkt echter dat een kleine groep klanten dit vertrouwen misbruikt door fraude te plegen. Tegelijkertijd blijkt uit dezelfde onderzoeken dat klanten van mening zijn dat verzekeringsfraude harder moet worden aangepakt.

Wat verstaan wij onder fraude?

Fraude is een vorm van bedrog. Zaken worden anders voorgesteld dan ze zijn, door op papier of digitaal een onjuiste weergave te geven van de werkelijkheid. Specifiek voor de verzekeringsbranche is fraude volgens ons bedrog of het misbruik maken van een verzekeringsproduct of dienst door de verzekeringnemer, verzekerde of, bij levens- en sommenverzekeringen, de begunstigde, om een prestatie te verkrijgen waarop men geen recht heeft.

Een aantal voorbeelden van fraude:

 • Het niet eerlijk opgeven van informatie aan de verzekeringsmaatschappij.
 • Niet eerlijk vertellen wat er is gebeurd.
 • Het veranderen van bedragen op aankoopfacturen.
 • Meer claimen dan de geleden schade.
 • Een afgewezen schade nogmaals opgeven, met een ander verhaal.

Hoe sporen wij fraude op?

 • Verzekeringsmaatschappijen en gevolmachtigden beschikken over fraude-indicatoren en geautomatiseerde kennissystemen om fraudes te kunnen detecteren.
 • Verzekeringsmaatschappijen werken met geautomatiseerde kennissystemen, die speciaal zijn ingericht om fraudes te detecteren.
 • De markt verzamelt schadehistorie en specifieke fraude-informatie in een markt breed systeem (FISH), dat de opsporing van fraude beter mogelijk maakt.

Welke maatregelen kunnen worden getroffen bij fraude?

 • De schade wordt niet vergoed of -als deze al betaald is- teruggevorderd.
 • Opzegging van de verzekering en onze dienstverlening. Dat geldt ook voor andere verzekeringen die bij ons zijn ondergebracht.
 • Uitsluiting van andere verzekeringen in de toekomst.
 • De verzekeringsmaatschappij plaatst u op een interne incidentenlijst.
 • De fraude wordt gemeld bij de Stichting CIS, die een ‘incidentenregistratie’ bijhoudt. Dit register wordt ook door andere verzekeringsmaatschappijen in Nederland geraadpleegd. Meer hierover staat vermeld in het Protocol Incidentenwaarschuwingssystemen Financiële Instellingen. Wilt u meer informatie over de Stichting CIS kijk dan op www.stichtingcis.nl.
 • Aangifte bij de politie.

U bent goed verzekerd via Sibbing Verzekeren

U ondervindt voordeel van het opsporen van fraude. We versnellen namelijk met deze maatregelen het afhandelingsproces van terechte schadeclaims en bieden u daarmee een hoger serviceniveau. Ook om te voorkomen dat u via uw premie meebetaalt aan het fraudegedrag van anderen, doen wij aan fraudebestrijding.