SWA header - rechtsbijstand particulier

Rechtsbijstand zakelijk

De beroepsrechtsbijstandverzekering dekt de kosten van rechtskundige bijstand voor zover deze te maken hebben met uw beroepsuitoefening. Meestal is gelijktijdig ook particuliere rechtsbijstand meeverzekerd.

U kunt aan een beroepsrechtsbijstandverzekering onder meer behoefte hebben in geval van:

  • medische tuchtzaken;
  • arbeidsconflicten met eigen personeel;
  • huurgeschillen;
  • geschillen over koop of (ver)bouw van onroerend goed;
  • geschillen over aanschaf en onderhoud van inventaris en instrumentarium;
  • geschillen met betrekking tot medische fouten.

Uitgesloten zijn onder meer geschillen met betrekking tot fiscale zaken en faillissement. Bij samenwerkingsverbanden, zoals maatschappen, kunt u meestal tegen extra premie ook het risico van geschillen tussen de samenwerkingspartners onderling verzekeren.

Vrije advocaatkeuze

Bij medische geschillen en geschillen uit samenwerkings-overeenkomst heeft u, tegen betaling van een toeslag, de keuze het geschil te laten behandelen door een gespecialiseerd advocatenkantoor van uw voorkeur. Er geldt in dit geval een maximering van de kosten voor een externe advocaat.

Voor andere dan medische- en samenwerkingsgeschillen zullen de juristen van de verzekeraar zelf rechtsbijstand verlenen. Voor bijstand in het kader van een te voeren procedure heeft u, na overleg, echter eveneens de keuze een externe advocaat in te schakelen. De premie voor beroepsrechtsbijstand is volledig fiscaal aftrekbaar.

Heeft u een (mogelijk) geschil? Neem dan eerst contact op met Sibbing Verzekeren, telefoon 0318-544044.

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze zakelijke rechtsbijstandverzekering en/of direct een offerte aanvragen? Bel met 0318-544 044 of vul ons contactformulier in.

Downloads

Meer weten over onze dienstverlening en procedures?
Afbeelding - Afspraak maken